slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

Lý Thị Nhất Định

    ĐTDĐ: 0903669166
Lý Thị Nhất
Lý Thị Nhất Hình cấp 2

Địa chỉ:   đường 1 A, Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM

Dược sĩ Bệnh viện PHCN Q.8

 

  Niên khóa     Lớp                Giáo viên chủ nhiệm            
 1972-1973     1  
 1973-1974     2  
 1974-1975     3  
 1975-1976     4  
 1976-1977    5/5  
 1977-1978   6A1  
 1978-1979   7A1  
 1979-1980   8A1  
 1980-1981   9A1  
 1981-1982  10A6  
 1982-1983  11A6  
 1983-1984  12A6