slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow slideshow

Bài viết

Bài viết của Nguyễn Thị Phụng Kiều - HB83
Bài viết của Nguyễn Thị Phụng Kiều - HB83
Bài viết của bạn Lý Thị Nhất Định - 12A6 trong cuộc thi viết "Giúp mẹ ngày xuân" trên Tuổi Trẻ Online vào tháng 12 năm 2015
Bài viết của bạn Tô Mỹ Hương - 12A2 về một kỉ niệm thời đi học
Bài viết "Cô giáo và học trò" trích từ fb của bạn Lý Thị Nhất Định - 12A6
Bài viết của bạn Dương Đức Tuấn - 12P6
Trích từ fb của TTGDHB được đăng bởi Michael L Lê - Tác giả Lina Tran (Hoàng Phuong - HB bảng đỏ)
Bài viết của chị Phụng Kiều HB83 sau buổi họp mặt ngày 03/05/2014
Bài viết do một người học trò tặng thầy Trần Chiến